Rejestr dokumentów rodziny Sylla


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: 1876 - Sylla Józef i Julianna Wójcik -akt ślubu - Popielów
Nr 11, Popielow 15 maja 1876 przed zarejestrowanym urzędnikiem stawili sie dzisiaj w celu zawarcia małżeństwa:
1. rolnik Józef Sylla wyznania katolickiego, urodzony 18 lutego 1850 w Popielowie, zamieszkały w Popielowie, syn rolnika Wawrzyńca Sylla i jego zmarłej żony Marii urodzonej Kokot osiadłych w Popielowie.
2. Julia Wójcik wyznania katolickiego, urodzona 15 października 1854 w Popielowie, mieszkajšca w Popielowie, córka rolnika Józefa Wójcika i jego żony Teresy urodzonej Sługa zamieszkałych w Popielowie.
Jako świadkowie: rolnik Tomasz Kokot lat 24, zamieszkały w Popielowie, syn rolnika Andrzej Niedźwiedź lat 24, zamieszkały w Popielowie
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: 1880 - Sylla Jadwiga -akt urodzenia - Popielów
Data urodzenia 9.9.1880.
Córka Józefa Sylla oraz Julii z domu Wójcik
(wymieniona na początku dokumentu Maria Galuszka to akuszerka)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Juliusz Sylla i Kazimierz Kałużewski - obwieszczenie o wyroku
W dniu 1944.2.25 Juliusz Sylla wraz z Kazimierzem Kałużewskim został stracony przez Niemców na terenie parowozowni w Karsznicach.
Juliusz był członkiem grupy sabotażowej karsznickiej placówki ZWZ-AK Obwodu Sieradzkiego, dowodzonej przez Kazimierza Kalużewskiego.
Dodatkowe informacje są na stronie o patronach szkoły w Karsznicach.
Tytuł ilustracji: Juliusz Sylla i Kazimierz Kałużewski - tablica pamiątkowa
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Nagrobki w Jarząbkowie - Syllowie Józef i Julianna z domu Wójcik oraz Syllowie Tomasz i Wiktoria z domu Soppa
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Stefan i Stefania Syllowie - nagrobek w Jarząbkowie
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
www.000webhost.com