Rejestr zdjęć rodziny Morcinek


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: 1933-Morcinkowie (w tym kilkoro Syllów) -podwójne wesele
Opis: Podwójne wesele w Małachowie. Siostry Maria i Zofia Morcinek wyszły jednego dnia za mąż za dwóch Kazimierzy (obaj byli rzeźnikami).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Morcinek Franciszek i Jadwiga z domu Sylla
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Jadwiga Morcinek z domu Sylla
(żona Franciszka)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Ok. 1937r.- Morcinkowie w plenerze - Małachowo
Opis: Od lewej z tyłu Józef, Adela (córka Pawła Morcinka -kuzynka z Gniezna), Weronika, Jan,
z przodu Jadwiga, Franciszek, Henryk, Maria Zobel z domu Morcinek, Kazimierz Zobel
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Franciszek Morcinek - jako ułan biały
Opis: Zdjęcie wklejone w tło z mundurem. Był 6 lat w wojsku - walczył pod Verdun i w Turcji
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Morcinek Franciszek -Małachowo -zdjęcie przy wozie
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Morcinek Franciszek -na wozie
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Morcinek Roch -w mundurze -lata 1930te
(syn Franciszka i Jadwigi)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Maria Zobel z domu Morcinek
(córka Franciszka i Jadwigi)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Morcinek Marian z żoną Zofią i Weroniką Morcinek (potem Baucz)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Bauczowie - Józef i Weronika z domu Morcinek
(córka Franciszka i Jadwigi)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Morcinek Henryk w roku 1949
(syn Franciszka i Jadwigi)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tytuł ilustracji: Rodzeństwo - Weronika Baucz i Henryk Morcinek
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
www.000webhost.com